Istotna część pracy ekspertów Forum Od-nowa to również przybliżanie polskiemu odbiorcy zagranicznego ustawodawstwa. Tłumaczenia wybranych aktów prawnych pozwalają zwrócić uwagę na trzy podstawowe kwestie:

  • prawo może być tworzone w sposób zrozumiały, przejrzysty i zwięzły, ułatwiający jego egzekwowanie (vide akty skandynawskie);
  • wiele rozwiązań przyjętych zagranicą miałoby częściowe zastosowanie również w Polsce (przykład czeski czy norweski);
  • konieczna jest w Polsce zasadnicza zmiana zasad tworzenia przepisów oraz wnikliwy przegląd dorobku polskiego prawodawstwa.

Dodatkowe informacje