Najważniejszym elementem działania Forum Od-nowa jest przygotowywanie analiz. W przypadku wykorzystywania opracowań naszych ekspertów do Państwa celów, prosimy o umieszczenie przy cytowanym fragmencie informacji o jego pochodzeniu (np. w postaci "źródło: Forum Od-nowa").

Dodatkowe informacje